Suomen Vesihiihto ja Wakeboard ry:n henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Vesihiihto ja Wakeboard ry.

(Y-tunnus 2077299-9)

Kärjenniementie 113,

37860 Kärjenniemi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Laura Lammi, PJ

+358 50 4016281

laura@fwwf.fi

 

 1. Rekisterin pitämisen peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, laskutuksen, myönnettyjen arvomerkkien, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvien asioiden hoitoa sekä yhdistyslain jäsenasioihin liittyvien tehtävien hoitamiseen ja mahdollistamiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, taustayhteisö. Alle 18 v. kysytään lisäksi huoltajien yhteystiedot, sähköposti, lapsen syntymäaika sekä muuta erityistä huomioitavaa. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilua kysytään erityisruokavalio.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä käytetään jäsenten hakemuskaavakkeita ja henkilöiden osallistumisesta FWWF:n järjestämiin tilaisuuksiin, joko osanottajaluetteloista tai ilmoittautumisista verkkolomakkeella. Näissä tietolähteissä on mainittu, että henkilöiden tiedot tallennetaan. FWWF kerää tarvittavat henkilötiedot ilmoittautuessa FWWF:n tapahtumiin. Ilmoittautuminen tapahtuu joko fwwf.fi -sivustolta tai sähköpostitse, josta tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteriä ylläpitää Suomisport/Visma ja verkkosivustoa Yhdistysavain/Avoine oy.

 

 1. Evästeet ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Sivustomme evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijainen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta sekä sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää FWWF:n markkinoinnin kohdentamisessa ja markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisää tietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta. https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/e vasteet.html FWWF käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi –evästeitä, jotka sisältävät Google AdWords, Google Analytics ja Facebookin keräämiä käyttäjätietoja. Mikä tarkoittaa, että voimme näyttää mainoksia muualla internetissä perustuen käyttäjän selaimen evästeisiin. Evästeiden tuomaa informaatiota käytämme mainontamme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sivustolla.

 

 1. Tietojen luovutus

FWWF ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken.

 

 1. Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

 

 1. Rekisterin suojaus

Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

 

 1. Asiakastietoja koskevat asiakkaan oikeudet

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

 

 1. Muutokset henkilö- ja tietosuojaselosteeseen

Mikäli tämä henkilö- ja tietosuojaseloste muuttuu, päivitämme sen viipymättä kotisivuillemme, josta löydät aina ajantasaisen selosteen.

 

29.3.2019